Home
   
  Studiekosten aftrekbaar
 
 

 
Studiekostenaftrekbaar:
Studiekosten zijn, onder bepaalde voorwaarden, als persoonsgebondenaftrek aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In aanmerking komende scholingsuitgaven zijn alle kosten die rechtstreeks op de studie of opleiding betrekking hebben (lesgeld, leermiddelen, schrijf-materiaal, e.d.). Op voor de studie aangeschafte duurzame zaken, zoals een computer, zal moeten worden afgeschreven. Uitgaven voor kosten van levensonderhoud, werkruimte en reizen behoren niet tot de scholingsuitgaven.

Particulier:
Rondom vraag P26 van uw belastingformulier kunt u uw studiekosten invullen. Scholingsuitgaven zijn slechts aftrekbaar voor zover zij de zogenaamde drempel van € 500,- overschrijden. De scholingsuitgave moet inkomstenverwerving ten doel hebben (positieverbetering of (andere) baan).

Ondernemers:
Voor het op peil houden van de kennis en het op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen
binnen het vakgebied zijn de scholingskosten waarvoor een leertraject nodig is als zakelijke kosten aftrekbaar van de winst.

Werknemers:
Op zich zelf staande cursussen die niet binnen een leertraject vallen, maar wel passen binnen een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking kunnen met inbegrip van reis-en verblijf-kosten door de werkgever belastingvrij worden vergoed.


Subsidieregeling:
Voor bedrijven die zijn aangesloten bij een Opleiding- en Ontwikkelingsfond, zoals het OOM (Metaalbranche), OOI (Installatiebranche) of de SSWM (Meubelindustrie) e.d., bestaat de mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidie voor cursussen en opleidingen.

Indien u aangesloten bent bij het branchefonds voor de Metaal, de OOM, is er goed nieuws. U krijgt tijdelijk van OOM 150 Euro in plaats van 75 Euro per persoon per dag als bijdrage in de opleidingskosten (ESF-subsidieregeling). Bovendien berekent OOM tijdelijk geen scholingsdagen. Dit geldt voor het hele jaar. Laat uw presentieformulier dus in elk geval invullen tijdens de cursus! Bel met OOM 0172-521500. Of kijk op: http://www.oom.nl/